Newsroom

Insurance carrier Agis selects Mendix

After an intensive selection and evaluation program Insurance carrier Agis chooses Mendix for the company-wide automation of supporting processes. Mendix delivers a model-driven software platform that is capable of developing business applications in a fraction of the time and cost. Agis will use Mendix software for the realization of flexible and agile applications within the Agis organization.

Agis is one of the largest health Insurance carriers of the Netherlands with approximately 1400 employees and over 1.2 million customers. Due to changing market circumstances en legislation within the insurance market, Agis is forced to alter internal process and reengineer those every time market circumstances change. “These changes have a significant impact upon the IT landscape and are very costly”, says Cor de Koning, head of Processes and Automation within Agis. “The Mendix platform enables us to automate our processes in a way that is flexible and future-proof, which fully complies with our process thinking.”

After an initial Mendix implementation in the health procurement department, Agis decided to buy a license for the unlimited use of Mendix software across the extended enterprise. This allows Agis to rapidly automate and migrate a large number of supporting business processes to Mendix, therewith adhering to an ambitious vision as designed by the Agis team of enterprise architects.

Björn van der Poel, Enterprise Architect with Agis, says: “Like every large organisation, we need to cope with a complex IT landscape and business processes that require frequent change. We already had some good experiences with Mendix and decided to further roll out the Mendix product across the organization.”
CEO of Mendix, Derek Roos comments: “We are very excited that after a few initial projects Agis has chosen for Mendix as strategic platform and we are confident that this decision will give Agis a significant competitive advantage. Model-driven development has the future of software development, and this move of Agis confirms this once more.

Agis zet Mendix bedrijfsbreed in voor automatisering van ondersteunende processen

Agis Zorgverzekeringen heeft na een intensieve selectie- en evaluatieprocedure besloten om Mendix bedrijfsbreed in te zetten voor ondersteuning van haar processen. Mendix is een model-gedreven applicatie ontwikkelplatform waarmee bedrijfsapplicaties binnen een fractie van de tijd en kosten kunnen worden gerealiseerd. Mendix software zal binnen Agis worden ingezet voor het structureel automatiseren van ondersteunende processen alsmede het migreren van verouderde systemen voor die processen naar een modern, flexibel en toekomstvast platform.

Agis behoort met 1,23 miljoen klanten en ruim 1400 medewerkers tot één van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Door veranderende marktomstandigheden en regelgeving binnen de zorgverzekeringsmarkt, is Agis genoodzaakt haar processen continue aan te passen en te optimaliseren. “Deze herinrichting heeft een significante impact op het ICT landschap en brengt grote kosten met zich mee”, aldus Cor de Koning, hoofd Processen en Automatisering bij Agis. “Het Mendix platform stelt ons in staat om de processen toekomstvast aan te passen in minder tijd en conform onze procesgedachte.”

Na een aantal succesvolle Mendix implementaties heeft Agis besloten een licentie voor onbeperkt gebruik af te nemen, een zogenaamde Enterprise Agreement. Dit stelt Agis in staat in versneld tempo een groot aantal ondersteunende processen te migreren naar Mendix en daarmee aan te laten sluiten bij de procesvisie zoals die door het Agis architectuur team is opgesteld.
Björn van der Poel, Enterprise Architect bij Agis Zorgverzekeringen: “Net als iedere grote organisatie, hebben ook wij te maken met een complex applicatielandschap en met bedrijfsprocessen die continue veranderen. We hadden reeds goede ervaringen met het product en zagen voldoende mogelijkheden om Mendix bedrijfsbreed in te zetten voor automatisering van tal van ondersteunende processen. Mendix biedt ons de nodige flexibiliteit en sluit perfect aan op zowel onze procesvisie als ons bestaande IT landschap.

Derek Roos, CEO van Mendix, ligt toe: “Wij zijn erg verheugd dat Agis na een aantal initiële projecten heeft gekozen voor verdere uitrol van Mendix binnen de organisatie. Modelgedreven softwareontwikkeling heeft de toekomst en deze strategische keuze van Agis bevestigt dit weer.”

Connect with Mendix

About Mendix

Mendix, a Siemens business and the global leader in enterprise low-code, is fundamentally reinventing the way applications are built in the digital enterprise. With the Mendix platform, enterprises can ‘Make with More,’ by broadening an enterprise’s development capability to conquer the software development bottleneck; ‘Make it Smart,’ by making apps with rich native experiences that are intelligent, proactive, and contextual; and ‘Make at Scale,’ to modernize core systems and build large app portfolios to keep pace with business growth. The Mendix platform is built to promote intense collaboration between business and IT teams and dramatically accelerate application development cycles, while maintaining the highest standards of security, quality, and governance — in short, to help enterprises confidently leap into their digital futures. Mendix’s ‘Go Make It’ platform has been adopted by more than 4,000 leading companies around the world.